Vijf redenen waarom u zich als vervoerder bij TransDirect moet aansluiten!

Veel spelers weinig schaal

Heel veel spelers, weinig grote

Slechts 1,6 % van de Belgische transporteurs bezit meer dan 50 voertuigen.

Er zijn 160 bedrijven in België die meer dan 50 voertuigen inzetten. Dat is 1,6 % van de sector. Als de andere 98,4 % van de bedrijven hun toekomst wensen te verzekeren, is samenwerken meer dan ooit de boodschap.

TransDirect vormt de schakel tussen opdrachtgever en vervoerder. Daarbij behandelen we vervoerders niet stiefmoederlijk maar wel als cruciale partners in de logistieke keten.
Bron: Febetra

Jobs bij transdirect

Jobs, jobs en jobs

De transport- en logistieke sector in België is sinds jaar en dag een van de grootste werkgevers in België. Hij is, om precies te zijn, goed voor 186.290 jobs.

De laatste decennia kwam de sector zwaar onder druk te staan: chauffeur werd een typisch knelpuntberoep, winstmarges werden alsmaar kleiner en de concurrentie uit (voornamelijk) Oost-Europa werd moordend. Gelukkig merken we de laatste vier jaar weer een (lichte) stijging van het aantal transporteurs. Dat mede door de Europese regelgeving over onder meer cabotagevervoer. De sector is verre van gered, maar er is licht aan het eind van de tunnel.

Digitalisatie is essentieel

Digitalisatie is essentieel

De toekomst van een transportbedrijf wordt bepaald door hoe het zich opstelt ten opzichte van nieuwe technologieën. Een grotere transporteur heeft vaak wel de ademruimte om zich met dergelijke zaken bezig te houden, de kleinere (vaak familiale) transporteur niet. Het digitaliseren van administratieve zaken heeft als gevolg dat de overheadkosten dalen. Een belangrijk gegeven voor de rendabiliteit dus. Om een digitalisatieproject te realiseren, zijn vele inspanningen nodig: tijd, kennis en geld. Drie zaken waarover de kleinere transporteur niet (altijd) beschikt.

Massa is kassa

Massa is kassa

De marges in de logistieke sector zijn niet overdonderend. Dat is al decennia een publiek geheim. 3% wordt aanvaard als een bijzonder mooie nettowinst. Wil men een kwalitatieve, rendabele vervoerder zijn, dan is groter worden noodzakelijk. De uitbreiding vertaalt zich in alle aspecten van de transportonderneming.

Wie transport wil aanbieden moet klanten hebben, wie klanten wil hebben heeft een verkoopafdeling nodig. Verkopers aanwerven betekent overheadkosten genereren. En in die kosten zit het cruciale verschil tussen winst en verlies. Onder overheadkosten verstaan we het percentage van de omzet dat wordt besteed aan de eigen organisatie. Dat kan zowel gaan naar administratieve, financiële, juridische als verkoopgerelateerde zaken.

Neem een vliegende start

Neem een vliegende start

Als vervoerder beginnen, daar komt heel wat bij kijken. TransDirect voorziet begeleiding voor startende vervoerders die zich bij zijn netwerk willen aansluiten. Bijvoorbeeld door juridisch advies te verstrekken en door in de eerste drie maanden de betalingstermijn te verkorten.