Privacy Policy

Privacy Policy voor www.transdirect.be,
eigendom van TransDirect

I. Waarom een privacyverklaring?

TransDirect hecht veel waarde aan de goede behandeling en de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze worden enkel gebruikt in overeenstemming met de Privacywet. Een eventuele verwijzing in deze verklaring naar de privacywet betekent een verwijzing naar de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de bijkomende verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van gegevens. Door gebruik te maken van onze website/applicaties geeft u TransDirect expliciet toestemming om uw gegevens te verwerken. Deze privacy verklaring kan ten allen tijdige gewijzigd worden. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit document te raadplegen.

II. Wie is de gegevensverwerker?

De website www.transdirect.be is eigendom van:

TransDirect BV (Hierna genoemd als “TransDirect”)

Nelson Mandelaplein 2

8500 Kortrijk

België

BTW BE 0782.223.539

E-mail: info@transdirect.be

Tel. +32 56 90 55 01

Welke gegevens worden er verwerkt?

TransDirect verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die dienend zijn en noodzakelijk zijn voor doeleinden waarvoor zij verzameld worden.

De volgende soorten persoonsgegevens kunnendoor TransDirect verwerkt worden:

 1. ) Identificatiegegevens
 2. ) Een eventueel curriculum vitae
 3. ) Bedrijfsgegevens

III. Voor welke doeleinden kunnen mijn gegevens gebruikt worden?

TransDirect verzamelt persoons-en bedrijfsgegevens om u een optimale service & gebruikservaring aan te bieden. De verzameling van gegevens wordt verder uitgebreid naarmate dat u intensiever gebruik gaat maken van onze website en onze dienstverlening. Gegevensverwerking is essentieel voor de goede werking van onze website en onze online diensten.

De gegevensverwerking gebeurt enkel voor volgende doelstellingen:

 1. Marketing doeleinden
 2. Het aanbieden en verbeteren van een gepersonaliseerde dienstverlening, inclusief doeleinden m.b.t facturatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig/noodzakelijk kunnen zijn voor de gebruiker. Bij een bezoek aan de website van TransDirect worden ook gegevens verzameld m.b.t statistische doeleinden. Dergelijke gegevens worden verwerkt met als doelstelling het gebruik van onze website te optimaliseren.

Bij een bezoek aan de website van TransDirect worden ook gegevens verzameld m.b.t statistische doeleinden. Dergelijke gegevens worden verwerkt met als doelstelling het gebruik van onze website te optimaliseren.

De volgende gegevens worden hiervoor gebruikt:

 •    Fysieke plaats van bezoek van de website van TransDirect
 •    IP-adres van de gebruiker
 •    Uur en dag waarop de bezoeker de website raadpleegt
 •    Welke specifieke pagina’s er worden bezocht.

De bezoeker/gebruiker van de website verklaar zich akkoord met de inzameling van bovenstaande gegevens bestemd voor statistische doeleinden. De bezoeker/gebruiker verschaft TransDirect steeds zelf toegang tot het gebruiken van zijn/haar gegevens. De verzamelde gegevens worden louter gebruikt voor interne doeleinden, deze worden dus nooit met derde partijen gedeeld .Gebruikt TransDirect cookies? Ja, TransDirect maakt ook gebruik van Cookies. Tijdens een bezoek aan de website van TransDirect kunnen “cookies” op uw hardeschijf worden geplaatst om de website beter af te stemmen op de noden en behoeften van een terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies kunnen ons helpen om uw bezoek aan onze website te optimaliseren en uw specifieke wensen te herinneren. Voor meer uitleg omtrent het gebruik van cookies kunt u steeds onze cookie policy nalezen.

IV. Wat zijn mijn rechten?

Als gebruiker/bezoeker van onze website beschikt u over onderstaande rechten:

 • Het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Als gebruiker heeft u recht om een kopie van de door TransDirect verwerkte gegevens te ontvangen.
 • Recht op vergetelheid, elke bezoeker/gebruiker heeft steeds het recht om zijn/haar persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die TransDirect verwerkt te laten wijzigen.
 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om de persoonsgegevens over te laten dragen aan een derde partij.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerking.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming/profilering. Ofwel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.
 • Recht op duidelijk informatie over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.