TransDirect

In 2021 ging TransDirect van start als kleinschalige transportmakelaar.

In ons startjaar mochten we meer dan 1.250 transporten begeleiden. Dat opvallende succes overtuigde vele kmo’s en multinationals om TransDirect als volwaardige transportpartner te beschouwen.

Onze missie is de correcte, lokale vervoerder met de geschikte opdrachtgever te verbinden. Zeg maar “matchmaking” in de (soms) woelige wereld van het wegtransport.

Kleinschalige vervoerders kunnen zich vast/flexibel aan TransDirect koppelen als opdrachtgever. Zij worden steeds als cruciale partner behandeld.

Onze langetermijndoelstelling: een door technologie gedreven platform worden dat de ideale vervoerders met de ideale opdrachtgever verbindt. Op die manier willen we grote partijen de kwaliteit van kleine (vaak familiale) ondernemingen bieden en kleine vervoerders een concurrentiële positie aanreiken ten opzichte van grote vervoerders uit lageloonlanden.

Interesse in een verkennend gesprek over hoe wij uw zoektocht naar transporteurs makkelijker kunnen maken? Aarzel niet om contact op te nemen!

Missie

TransDirect wil dé expediteur van de toekomst worden. De ideale schakel tussen vraag en aanbod. Hierbij nemen wij de volgende kernstandpunten in:

  • Het concurrentieel aanbieden van kwalitatief transport en alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om klanten te ontzorgen. Het correct en tijdig betalen van onze onderaannemers.

  • De wensen van onze klanten analyseren, bestuderen en coördineren tijdens de uitvoering.

  • Een doorgedreven IT-optimalisatie aanbieden die zorgt dat alle processen, handelingen en werken correct en vlot verlopen.

  • Het op Europese schaal uitbouwen van ons netwerk van professionele vervoerders.

Missie van TransDirect
Visie van TransDirect

Visie

Onze vijf sleutelelementen:

  • MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) - Ondernemen met aandacht voor mens en natuur.

  • Professionalisme - TransDirect is een professionele logistieke speler, van het voeren van prospectie tot het verdelen van transportopdrachten. Alles gieten we in processen en digitaliseren we zoveel mogelijk.

  • Aandacht voor onze mensen - Elke medewerker moet zich thuis voelen. Work-lifebalans is essentieel.

  • Vertrouwen - TransDirect moet in één adem worden genoemd met betrouwbaarheid.

  • Familiaal karakter - Eerlijke en concrete acties ondernemen. En een onderneming uitbouwen in een familiaal kader.