TransDirect neemt de planning van bedrijven over

Goed voor 40 volle transporten per dag

(JM - Foto Kurt)

Expeditiebedrijf TransDirect uit Kortrijk neemt de transportzorgen vanandere bedrijven in handen. Je laat hen weten welke lading waar naartoegebracht moet worden, TransDirect regelt de rest. “Dat we klantenontzorgen, is onze grootste troef”, zegt zaakvoerder Gilles Devriendt.

Expeditiebedrijf TransDirect werd in januari2021 opgestart en is nu al goed voor een40-tal volle transporten per dag en eenomzet van om en bij de 1,6 miljoen euro.Zaakvoerder Gilles Devriendt, amper 24,wierf recent een vierde arbeidskracht aanom al die transporten in goede banen teleiden.

“Als jobstudent werkte ik voor een transportbedrijf: eerst als chauffeur van eenbestelwagen en daarna als verkoper vantransporten.” Tijdens zijn werk daar zagde jonge ondernemer een opportuniteit.“Transport is voor veel bedrijven een extralast bovenop hun kernactiviteiten. Iets waarze eigenlijk liefst geen tijd en energie meezouden verliezen.”

TransDirect moet bedrijven op transportvlak ontzorgen. “Ze laten ons weten welketransporten uitgevoerd moeten worden inde Benelux en wij zorgen dat het in ordekomt”, zegt Gilles Devriendt. “We hebbenzelf geen vrachtwagens, maar werkensamen met verschillende transportaanbieders om de transportvragen in te vullen.Onze ladingen kunnen heel uiteenlopendzijn: van droge voeding en staal tot verpakkingen en karton. Voorlopig doen wenog geen gekoeld transport, maar in detoekomst kan dat nog veranderen.”

De deadline is 11 uur om een transportvoor de dag nadien aan te vragen. “Maarmeestal zijn onze opdrachten meerdere dagen op voorhand al gekend. Dat geeft onsook de mogelijkheid om de duurzame kaartte trekken: als we de puzzel leggen, zorgenwe ervoor dat er amper lege vrachten rondrijden. Dat is een voordeel dat wij kunnenbieden ten opzichte van grotere transportbedrijven: daar moet het snel gaan. Dangebeurt het al sneller dat enkel de heen- ofterugvracht ingevuld wordt.”

Tekort
In de transportsector is er een groot tekortaan arbeidskrachten. “Het is één van degrootste uitdagingen in onze sector”, zegtDevriendt. “Maar voorlopig slagen wij ernog altijd in om oplossingen te vinden vooral onze transportvragen.”

Daar zijn verschillende verklaringen voor,zegt Devriendt. “Wij zijn om te beginnenradicaal tegen sociale dumping. Wij werkenalleen samen met bedrijven die hun mensen correct betalen en die met alle nodigecertificaten en vergunningen in orde zijn.

Uiteraard streven we naar scherpe prijzen,maar niet ten koste van de mensen die detransporten uitvoeren. We hebben intusseneen sterke reputatie opgebouwd op datvlak en dat maakt ons een aantrekkelijkbedrijf om mee samen te werken.”

TransDirect schakelt ook kleine zelfstandigen in. Dat helpt ook om alle transportenvlot ingevuld te krijgen. “Dat zijn vrachtwagenchauffeurs met een eigen vrachtwagendie je voor losse opdrachten kan inschakelen. Ze maken een groot deel uit van onsnetwerk met een 500-tal carriers. Kleinezelfstandigen gaan al sneller eens een extrarit bijnemen als het nodig is, omdat ze voorhun eigen portemonnee rijden, en zelf ookmet een tevreden gevoel naar onze samenwerking kijken.”

Deel dit op

Similar Articles

No items found.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²